Developer: Yoshikazu Kakinoki

Shogi Kifu Free 1.60 (Unlimited money)

Shogi Kifu Free 1.60